Šport hrou

U nás sa môžeš športovo hrať, ale keď chceš, športovcom sa môžeš stať.

Prečo trénovať s nami?

Silové a
kondičné vybavenie

Foto a video
dokumntácia

Diéta a
stravovanie

Zotavenie & regenerácia
pre členov

Šport Hrou

Športový klub pre deti ŠPORT HROU je občianske združenie založené  na účely rozvíjania masovej telesnej výchovy a športu detí a mládeže, ATLETIKY, podporu športových aktivít, na efektívne a organizované využitie voľného času detí a mládeže, systematickú všeobecnú športovú prípravu, vytvorenie optimálneho predpokladu pre zdravý a duševný vývoj detí, vytvorenie pozitívneho postoja k pohybu a k svojmu telu, ako aj možný výkonnostný rast, a odbornú trénerskú starostlivosť.