Kontaktné informácie

Email: sporthrou@sporthrou.sk

Fakturačné údaje

„ŠPORT HROU“
Vlčie hrdlo 56
821 07 Bratislava

Registrované na MV SR pod č. VVS/1-900/90-380 05
IČO: 422 55 121
DIČ: 2023567458

Bankové spojenie

Č. účtu: 4024366726/7500, 

IBAN: SK20 7500 0000 0040 2436 6726

Naša Kancelária, miesto tréningov

Športová Hala Elán, Bajkalská 7, Bratislava