Cenník

Členský príspevok na sezónu

40€

Základný členský príspevok na dieťa. Sezóna trvá každý rok september – jún. Členský príspevok je povinný pre všetky deti, aj pri nástupe do klubu počas školského roka. Splatnosť  je pri nástupe do klubu a zaregistrovaní prihlášky.

IBAN: SK20 7500 0000 0040 2436 6726

Variabilný symbol: školský rok sezóny (napr. 20222023).

Poznámka: uvádzajte meno dieťaťa, prosím.

Všeobecná pohybová príprava

Všeobecné platobné údaje, vzťahujúce sa na každú položku:

Bankové spojenie: ČSOB, a.s. Bratislava

Príďte medzi nás