Tím
Šport Hrou

Tím ŠPORT HROU podporuje športovanie detí a mládeže, vzbudzuje ich záujem o systematickú športovú prípravu, prispieva k formovaniu ich zdravého životného štýlu, telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Našim cieľom je dať deti do pohybu formou hier, vytvoriť im podmienky na tréningy, súťaženie, nájsť mladé športové talenty, formovať ich osobnosť a vychovať budúcich športovcov a reprezentantov našej krajiny.

Život je hra, život je pohyb, pohyb je šport a šport spája ľudí.

Náš tím trénerov

PaedDr. Marcel Lopuchovský

šéftréner, tréner atletika, kondičný tréner, plávanie, lyžovanie, rozhodca

Mgr. Radovan Tomeček

tréner atletika, detská atletika, všeobecná pohybová príprava

Mgr. Šimon Molčan

tréner atletika

Mgr. Martin Križan, PhD.

kondičný tréner

Mgr. Michal Jursa

tréner atletika

Mgr. Roman Ulický

tréner všeobecná pohybová príprava, plávanie, lyžovanie

Laura Masárová (študentka)

trénerka detská atletika, rozhodca atletiky I. kvalifikačného stupňa

Mgr. Daniela Kmecová

trénerka atletika, kondičná trénerka, rozhodkyňa

Alžbeta Šnírerová (študentka)

trénerka detská atletika

Mgr. Ivana Fratričová

trénerka detská atletika, všeobecná pohybová príprava, tenis

Bc. Adam Tomeček (študent)

tréner všeobecná pohybová príprava, detská atletika

Mgr. Róbert Kudlicska

tréner všeobecná pohybová príprava, detská atletika

Jaroslav Dobrovodský

tréner atletika, detská atletika, rozhodca

Mgr. Marek Matúška

tréner všeobecná pohybová príprava, detská atletika, cyklistika

čakáme práve na teba!