Tréningy

čakáme práve na teba!

VŠEOBECNÁ POHYBOVÁ PRÍPRAVA "Detská atletika"

od 4-12 rokov

Tréningy všeobecnej pohybovej prípravy  budú spočívať v športových a pohybových hrách, ktoré budú obsahovať prvky atletiky, športovej gymnastiky, loptových hier vrátane zlepšenia koordinácie celého tela a udržania rovnováhy.

Cieľom je rozvíjať pohybové schopnosti deti primerane ich veku a vytvoriť trvalý záujem o športové aktivity hlavne prispieť k pravidelnému pohybu. Chceme deťom dopriať krátkodobé intenzívne a pestré pohybové zaťaženie. Počas tréningov budú  deti plnohodnotne využívať športové potreby,  pomôcky a atletické náradie prispôsobené deťom a ich potrebám.

Deti sú rozdelené do jednotlivých tréningových skupín podľa veku s prihliadnutím na pohybovú schopnosť, zdatnosť a obratnosť. 

Tréningy prebiehajú 2x týždenne v trvaní 60 minút.

 • každý utorok a štvrok 17:00 – 18:00
 • každý utorok a štvrtok 18:00 – 19:00

Atletika – športová predpríprava

OD 10 do 15 rokov
 • Rozvoj  pohybových schopností pre atletický tréningy
 • Bežecká abeceda
 • Jednotlivé atletické disciplíny
 • Všeobecná kondičná príprava
 • Návyky morálneho správania
 • Atletické preteky
 • Regenerácia
 • Atletické sústredenia
 • Tréningy prebiehajú v skupinách 3x týždenne

Atletika špecializovaná príprava

od 15 rokov
 • Zvyšovanie športovej výkonnosti
 • Kondičná príprava
 • Silová príprava
 • Kompenzačné cvičenia
 • Doplnková záťaž
 • Regenerácia
 • Atletické preteky
 • Atletické sústredenia
 • Tréningy prebiehajú 4-5x týždenne

TRÉNINGY PRE RODIČOV

Všetky ročníky

Neváhajte a využite efektívne čas počas tréningu svojho dieťaťa a zašportujte si pod vedením profesionálnych trénerov s profesionálnym prístupom.

Tréningy pre rodičov prebiehajú v športovej Hale
ELÁN
.

Utorky a štvrtky 17.00hod -18.00hod. a 18.00hod – 19.00hod.

Ponúkame komplexnú a ucelenú prípravu pre hobby športovcov – rodičov pod vedením profesionálnych trénerov, práca v tíme počas celého športového obdobia.
Športové aktivity pre rodičov:
Kompenzačné cvičenia ( spevnenie postavy pomocou najnovších tréningových metód -overball, fitlopty, expandre, gymnastiké gumy, cvičenie s vlastnou váhou).
Crossfit ( všeobecno kondično-silový rozvoj s využitím gymnastických prvkov a vlastnej váhy – TRX, ketlbel, insanity).

 • schopnosť pracovať v tíme
 • zvyšovanie odolnosti voči stresu
 • prispenie k zdravému životnému štýlu
 • zvýšenie obranyschopnosti organizmu
 • prevencia proti civilizačným ochoreniam