2% zaplatenej dane

ĎAKUJEME za Vašu doterajšiu všestrannú podporu našej atletickej rodine „ŠPORT HROU Bratislava“ a jeho aktivitám. I vďaka Vášmu ústretovému postoju sa nášmu klubu ŠPORT HROU Bratislava stále darí pripravovať pre našich športovcov kvalitné podmienky a prostredie pre tréningy atletiky a detskej atletiky, o čom svedčia aj celkové športové  výsledky  nášho klubu, ako aj vzťah detí so svojimi trénermi.

Ak ste sa ešte nerozhodli, budeme veľmi radi, keď nám prejavíte priazeň  darovaním 2% zo zaplatenej dane z Vášho príjmu.

Vďaka Vašej podpore budeme môcť pre deti zabezpečiť nové športové pomôcky, klubové oblečenie a rozšíriť aktivity klubu, ako aj organizovať rôzne športové aktivity a sústredenia.

Ďakujeme, že podporujete športovanie detí a mládeže!

Team ŠPORT HROU

Tlačivá potrebné pre poukázanie 2% zaplatenej dane