Kontakt

„ŠPORT HROU“
Vlčie hrdlo 56
821 07 Bratislava

Registrované na MV SR pod č. VVS/1-900/90-380 05
IČO: 422 55 121
DIČ: 2023567458

Bankové spojenie:

Č. účtu: 4024366726/7500, IBAN: SK20 7500 0000 0040 2436 6726

Kancelária : Športová Hala Elán, Bajkalská 7, Bratislava

Tréningy: Športová hala Elán Bajkalská 7, Bratislava

Kontakt:

Tel. číslo: 0903 787 771

Email: sporthrou@sporthrou.sk

Napíšte nám