Poďakovanie 2022

Milí partneri, priatelia, športovci,

dovoľte nám poďakovať sa vám za spoluprácu a priazeň v roku 2022.

Prežite nadchádzajúce sviatočné chvíle hlavne v zdraví, s vašimi blízkymi v pokojnej atmosfére prináležiacej k tomuto magickému obdobiu. Do nového roka prajeme zdravie, lásku, pokoru, priateľstvo – nadčasové a nemenné hodnoty.

Kolektív ŠPORT HROU Bratislava