Členské príspevky

40€ – základný členský príspevok na dieťa za sezónu september 2022/ jún 2023
členský príspevok je povinný pre všetky deti, aj pri nástupe do klubu počas školského roka. 
Splatnosť  pri nástupe do klubu a zaregistrovaní prihlášky
Variabilný symbol: 20222023

IBAN: SK20 7500 0000 0040 2436 6726

Všeobecná pohybová príprava

1x týždenne

48 Mesačne
 • 60 minút s kvalifikovaným trénerom
 • Skupina podľa veku
 • Sezóna september 2022 - jún 2023
 • Garancia ceny počas celej sezóny
 • Súrodenecká zľava 5%

2x týždenne

48 Mesačne
 • 60 minút s kvalifikovaným trénerom
 • Skupina podľa veku
 • Sezóna september 2022 - jún 2023
 • Garancia ceny počas celej sezóny
 • Súrodenecká zľava 5%

ATLETIKA - ŠPECIALIZOVANÁ PRÍPRAVA

3x týždenne

58 Mesačne
 • Atletické tréningy s kvalifikovaným trénerom atletiky
 • 2 x mesačne regenerácia
 • 2 x mesačne plávanie
 • Garancia ceny počas celej sezóny
 • Súrodencí zľava 5%
 • Sezóna september 2022 - jún 2023
 •  

4x týždenne

68 Mesačne
 • Atletické tréningy s kvalifikovaným trénerom atletiky
 • Regenerácia
 • Plávanie
 • Ľadový bazén
 • Posilňovňa
 • Súrodenci zľava 5%
 • Sezóna september 2022 - jún 2023

5x týždenne

80 Mesačne
 • Atletické tréningy s kvalifikovaným trénerom atletiky
 • Regenerácia
 • Plávanie
 • Ľadový bazén
 • Súrodenci zľava 5%
 • Sezóna celoročná
 • Sezóna september 2022 - jún 2023

Tréningy pre rodičov

Neváhajte a využite efektívne čas počas tréningu svojho dieťaťa a zašportujte si pod vedením profesionálnych trénerov s profesionálnym prístupom.

Tréningy pre rodičov prebiehajú v športovej Hale ELÁN.

Utorky a štvrtky 17.00hod – 18.00hod. a 18.00hod-19.00hod

2x týždenne

60/rodič Mesačne
 • (2x týždenne, 60 minút), platba na účet mesačne, vždy k 15. v danom mesiaci
 • Tréningy vedené kvalifikovaným trénerom
 • Sezóna 2022/2023
 • Garancia ceny počas sezóny

1x týždenne

45 Mesačne
 • (1x týždenne, 60 minút), platba na účet, vždy k 15. v danom mesiaci
 • Tréningy vedené kvalifikovaným trénerom
 • Sezóna 2022/2023
 • Garancia ceny počas sezóny

2x týždenne

50/rodič Mesačne
 • Ak chodia obidvaja rodičia (2x týždenne, 60 minút), platba na účet mesačne, vždy k 15. v danom mesiaci
 • Tréningy vedené kvalifikovaným trénerom
 • Sezóna 2022/2023
 • Garancia ceny počas sezóny

1x týždenne

40/rodič Mesačne
 • Ak chodia obidvaja rodičia (1x týždenne, 60 minút), platba na účet mesačne, vždy k 15. v danom mesiaci
 • Tréningy vedené kvalifikovaným trénerom
 • Sezóna 2022/2023
 • Garancia ceny počas sezóny

Všeobecné bankové údaje, vzťahujúce sa na každú položku:

Bankové spojenie: ČSOB, a.s. Bratislava