Cenník

Všeobecné bankové údaje, vzťahujúce sa na každú položku:

 • Bankové spojenie: ČSOB, a.s. Bratislava
 • Číslo účtu: 40 2436 6726/7500
 • IBAN: SK20 7500 0000 0040 2436 6726
 • Poznámka: uvádzajte meno dieťaťa, prosím

Vyberte si, ktorý cenník hľadáte:

Členské príspevky

 • 35€ - základný členský príspevok na dieťa za sezónu september 2018/ jún 2019
  členský príspevok je povinný pre všetky deti, aj pri nástupe do klubu počas školského roka. 
  Splatnosť  pri nástupe do klubu a zaregistrovaní prihlášky
  Variabilný symbol: 2018/2019

 

Všeobecná pohybová príprava

 • 30€ - mesačný poplatok za tréning
  (2x týždenne 60 minút s kvalifikovaným trénerom, sezóna tréningov  september 2018/jún 2019).
  Splatnosť do 15. v mesiaci
  Variabilný symbol: mesiac/rok (09/2018,10/2018 a pod.)
 • 30€ - mesačný poplatok za tréning
  (1x týždenne 60 minút s kvalifikovaným trénerom, sezóna tréningov  september 2018/jún 2019.
  Splatnosť do 15. v mesiaci
  Variabilný symbol: mesiac/rok (09/2018,10/2019 a pod.)

     Súrodenci majú 5% zľavu z mesačného poplatku za tréning

 

Atletika

 • 70€ - mesačný poplatok za tréning (4x týždenne s kvalifikovaným trénerom, 1x regenerácia v ŠH Mladosť, registrácia v SaZ, tréningy v Športovej hale Elán, vonku počas celej sezóny, preteky, sezóna tréningov  september 2018/august 2019). Splatnosť do 15. v mesiaci Variabilný symbol: mesiac/rok (09/2018,10/2018 a pod.)   Platí pre tréningové skupiny trénerov Marcela, Rada a Jara

 

 • 55€ - mesačný poplatok za tréning (3x týždenne s kvalifikovaným trénerom,  registrácia v SaZ, tréningy v Športovej hale Elán, vonku počas celej sezóny, preteky, sezóna tréningov september 2018/august 2019). Splatnosť do 15. v mesiaci Variabilný symbol: mesiac/rok (09/2018,10/2018 a pod.)   Platí pre tréningovú skupinu trénera Miša

 

      Súrodenci majú 5% zľavu z mesačného poplatku za tréning