Všeobecná pohybová príprava

HARMONOGRAM TRÉNINGOV  PREŠOV september 2019/ jún 2020

Kategórie detí:  4-5 ročné deti  a  6-15 ročné deti

Kontaktná osoba pre Prešov: Daniela Leutterová  mobil:  0948 077 333

Tréning začína 2.9.2019 - v pondelok o 17.00hod

Pondelok  17.00hod - 18.00hod

Streda      17.00 hod. - 18.00 hod.

Piatok      16.30 hod. - 17.30 hod

 Tréningy prebiehajú  v malej a veľkej telocvični na Základnej škole , Šmeralova 25, Prešov