Všeobecná pohybová príprava

HARMONOGRAM TRÉNINGOV  PREŠOV september 2021/ jún 2022

Kategórie detí:  4-5 ročné deti  a  6-8 ročné deti a 9- 11 ročné deti a špecializovaná atletická príprava 12 a viac ročné deti

Kontaktné osoby pre Prešov: Daniela Leutterová  mobil:  0948 077 333,  Denisa Kotúčková 0903 998 997

Pondelok  17.00hod - 18.00hod

Streda      17.00 hod. - 18.00 hod.

Piatok      16.30 hod. - 17.30 hod

 Tréningy prebiehajú  v malej a veľkej telocvični a na atletickom štadióne na Základnej škole , Šmeralova 25, Prešov

Potrebné dokumenty:

- prihláška

- čestné vyhlásenie

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa (tlačivo od pediatra)

- špecializovaná lekárska prehliadka mládeže od 12 rokov od telovýchovného lekára (povinná zo zákona!)