Všeobecná pohybová príprava

Tréningy všeobecnej pohybovej prípravy - "detskej atletiky"  budú spočívať v športových a pohybových hrách, ktoré budú obsahovať prvky atletiky, športovej gymnastiky, loptových hier. Počas tréningov budú  deti plnohodnotne využívať športové potreby, pomôcky a atletické náradie prispôsobené deťom a ich potrebám.

Deti budú rozdelené do jednotlivých tréningových skupín podľa veku s prihliadnutím na pohybovú schopnosť, zdatnosť a obratnosť.

Tréningy sa konajú 2x v týždni v trvaní 60 min s kvalifikovanými trénermi. Počas prázdnin a štátnych sviatkov sa tréningy nekonajú.

Prihlásiť sa je možné celoročne!

HARMONOGRAM TRÉNINGOV  BRATISLAVA september 2021/ jún 2022

Športová hala ELÁN : Kategórie detí:  4-5 ročné deti  a  6-13 ročné deti

Tréning začína  2. septembra 2021 - štvrtok o 17.00hod  skupina A,  utorok o 18.00hod skupina B -  posledný tréning  30.6.2022 - štvrtok

Každá veková kategória je aj v skupine A aj v skupine B, prihlasuje sa podľa  vyhovujúceho času a voľného miesta.

SKUPINA A

Utorok      17.00 hod. - 18.00 hod.
Štvrtok      17.00 hod. - 18.00 hod.

SKUPINA B

Utorok      18.00 hod. - 19.00 hod.
Štvrtok      18.00 hod. - 19.00 hod.

Športová hala Elán, Bajkalská 7, Bratislava 

Dieťa môže byť prihlásené iba v jednej skupine. Nie je možné striedať časy ani skupiny! 

Prosíme rodičov, aby v hale Elán nevstupovali na tartanovú plochu!

Prosíme rodičov, aby deti nepúšťali na tartanovú plochu, skôr ako začne tréning Športhrou, nakoľko tam prebiehajú iné tréningy a môže dôjsť k úrazu. Do začiatku tréningu  je za dieťa zodpovedný zákonný zástupca! 

Deti vstupujú na tréningovú plochu pod vedením trénera! Zákaz vstupu na plochu samostatne a individuálne!

V uvedených časoch máme prenajatú celú halu, aby bol zabezpečený bezproblémový a nerušený tréning!