Atletika

Tréningy  atletickej prípravky sú určené pre deti a mládež od 10 rokov.  Deti čaká zoznámenie sa so základnými atletickými disciplínami. Deti by mali zvládať nasledujúce atletické disciplíny:

1. Behy - základy techniky šlapavého a švihového behu, špeciálne bežcké cvičenia, bežecká abeceda, nízky štart (výbeh z blokov), štafetová odovzdávka spodným oblúkom

2. Skoky - odrazová priprava, skok do diaľky, skok do výšky, skok o žrdi 

3. Hody - základné oboznámenie sa so správnou technikou v hode kriketovou loptičkou a penovým oštepom

Deti sa budú zúčastňovať atletikých pretekov, olympiád a športových atletických súťaží, behov a atletického sústredenia.

Tréningy sa konajú  s kvalifikovaným trénerom atletiky. Tréneri sa môžu v jednotlivých atletických skupinách striedať podľa  nácviku jednotlivých atletických disciplín.

Prihlásiť sa je možné celoročne! Tréningy prebiehajú aj počas štýtnych sviatkov a práznin (vždy po dohode s trénerom).

HARMONOGRAM TRÉNINGOV ATLETIKA  september 2018/ august 2019 

Tréningy prebiehajú v Športovej hala ELÁN  a na štadióne Inter

Tréneri atletiky:

Marcel Lopuchovský - šéftréner

Radoslav Ivan - tréner

Jaroslav Dobrovodský - tréner

Michal Jursa - tréner

Tréning začína  4. septembra 2018 - utorok o 17.00 hod  (skupina trénera Miša) ostatní začínajú v pondelok 3.9. 2018 na štadióne Inter o 17.00hod

Pondelok:   17.00hod- 19.00hod - atletický tréning na štadióne (skupiny trénerov Marcela, Rada a Jara), tréning vonku prebieha za každého počasia

Utorok        17.00hod - 19.00hod - atletický tréning ŠH Elán

Štvrtok             17.00hod - 19.00hod - atletický tréning  ŠH Elán

Piatok               17.00hod - 18.00hod - atletický tréningy  ŠH Elán    

Piatok               18.30 - 19.30hod - regenerácia (bazén+sauna) ŠH Mladosť  (skupiny tréneerov Marcela, Rada a Jara)