Tlačivá

Údaje potrebné k poukázaniu 2% našemu občianskemu združenie ŠPORT HROU:

Obchodné meno/ názov: "ŠPORT HROU"

Právna forma: občianske združenie

IČO: 42255121

Adresa/sídlo: Vlčie hrdlo 584/56, 821 07  Bratislava

Pozor! IČO sa zarovnáva sprava 

ĎAKUJEME!!!

Prílohy: