Pobyt

Tréningy počas celého leta 2021

Tréningy v mesiacoch júl a august 2021 budú prebiehať rovnako ako počas celého školského roka (miesto, čas a termíny ostávajú v platnosti)