Pobyt

Letný pobyt ŠPORT HROU 2020 -atletické sústredenie Břeclav

Letný pobyt ŠPORT HROU 2020 - atletické sústredenie sa bude konať v termíne 8.8.2020 - 15.8.2020 v Břeclavi. Pobyt je určený len pre atlétov skupín trénerov Marcela, Jara, Rada a Miša a Maťa.