Pobyt

Letný pobyt ŠPORT HROU 2018 -atletické sústredenie Břeclav

Letný pobyt ŠPORT HROU 2018 - atletické sústredenie sa bude konať v termíne 25.8.2018 - 1.9.2018 v Břeclavi. Pobyt je určený len pre atlétov skupín trénerov Marcela, Jara a Rada.