Tréneri

 • PaedDr. Marcel Lopuchovský - šéftréner (atletika, všeobecná pohybová príprava, kondičný tréner,                                                                          plávanie, lyžovanie)

 • Mgr. Jaroslav Dobrovodský -  tréner atletika

 • Mgr. Radoslav Tomeček -  tréner atletika, detská atletika, všeobecná pohybová príprava

 • Mgr. Marco Adrien Drozda - tréner atletika, tréningy pre rodičov

 • Mgr. Martin Križan, PhD. - tréner všeobecná pohybová príprava, kondičný tréner

 • Mgr. Roman Ulický - tréner všeobecná pohybová príprava, plávanie, lyžovanie

 • Mgr. Gabriela Velčíková - trénerka všeobecná pohybová príprava, kondičná trénerka

 • Mgr. Matúš Mazán - tréner všeobecná pohybová príprava

 • Mgr. Marek Matuška - tréner všeobecná pohybová príprava

 • Bc. Šimon Molčan - tréner všeobecnej pohybovej prípravy

 • Mgr. Michal Jursa - tréner atletiky

 • Alžbeta Dziaková - trénerka detská atletika

 • Laura Masárová - trénerka detská atletika, rozhodca atletiky I. kvalifikačného stupňa

 • Adam Tomeček - tréner všeobecná pohybová príprava,  detská atletika

 • Mgr. Daniela Falat Leutterová, PhD. - šéftrénerka pobočky v Prešove, trénerka atletiky

 • Mgr. Daniela Kmecová trénerka atletiky v Prešove

 • Bc. Denisa Kotúčková - trénerka atletiky a všeobecnej pohybovej prípravy v Prešove

 Bc. Jozefína Bašistová - trénerka atletiky a všeobecnej pohybovej prípravy v Prešove

 Bc. Martina Kuchárová - trénerka všeobecnej pohybovej prípravy v Prešove