Tréneri

 • PaedDr. Marcel Lopuchovský - šéftréner atletika, všeobecná pohybová príprava, kondičný tréner, plávanie

 • Mgr. Radoslav Ivan - tréner atletika, kondičný tréner

 • Mgr. Jaroslav Dobrovodský -  tréner atletika

 • Mgr. Radoslav Tomeček -  tréner atletika

 • Mgr. Marco Adrien Drozda - tréner atletika

 • Mgr. Martin Križan, PhD. - tréner všeobecná pohybová príprava, kondičný tréner

 • Mgr. Roman Ulický - tréner všeobecná pohybová príprava, plávanie, lyžovanie

 • Bc. Gabriela Velčíková - trénerka všeobecná pohybová príprava, kondičná trénerka

 • Bc. Matúš Mazán - tréner všeobecná pohybová príprava

 • Mgr. Marek Matuška - tréner všeobecná pohybová príprava

 • Bc. Richard Čaniga - tréner všeobecnej pohybovej prípravy

 • Mgr. Michal Jursa - tréner atletiky

 • Mgr. Kristína Hegedušová - trénerka všeobecná pohybová príprava, atletika

 • Mgr. Daniela Leutterová, PhD. - šéftrénerka pobočky v Prešove, trénerka atletiky

 • Bc. Adrián Dráb - tréner atletiky a všeobecnej pohybovej prípravy v Prešove

 • Bc. Nikola Fedorčáková- trénerka atletiky a všeobecnej pohybovej prípravy v Prešove