Kontakt

Sport Hrou

 

"ŠPORT HROU"

Vlčie hrdlo 56
821 07  Bratislava

registrované na MV SR pod č. VVS/1-900/90-380 05
IČO: 422 55 121
DIČ: 2023567458

č. účtu: 4024366726/7500, IBAN: SK20 7500 0000 0040 2436 6726

Kancelária : Športová Hala Elán, Bajkalská 7,  Bratislava

email: sporthrou@sporthrou.sk 

Zakladatelia klubu 

Marcel Lopuchovský - prezident klubu

Jana Masárová  - viceprezident klubu

Kontakt:

Janka Masárová mobil: 0903 787 771  

 

  /v prípade, že nedvíhame, pracujeme :-), zavolajte nám neskôr, alebo nás kontaktujte mailom: sporthrou@sporthrou.sk/

 

 Kontakt pre tréningové miesto v Prešove

"ŠPORT HROU PREŠOV"

Hodžova 5742/10, 080 01  Prešov

registrované: MV SR pod č. VVS/1-900/90-58521

IČO: 52935540

IBAN: SK157500 0000 0040 2785 4354

kontakt: Daniela Falat Leütterová - manažér a šéftréner ŠPORT HROU PREŠOV

mobil: +421 948 077 333, email: sporthroupresov@gmail.com, info@sporthoupresov.sk

tréningové miesto: ZŠ Šmeralova, Prešov