Kontakt

Sport Hrou ŠPORT HROU, občianske združenie

Vlčie hrdlo 56
821 07  Bratislava

registrované na MV SR pod č. VVS/1-900/90-380 05
IČO: 422 55 121
DIČ: 2023567458

č. účtu: 4024366726/7500, IBAN: SK20 7500 0000 0040 2436 6726

Kancelária : Športová Hala Elán, Bajkalská 7,  Bratislava

email: sporthrou@sporthrou.sk 

Zakladatelia klubu 

Marcel Lopuchovský - prezident klubu

Jana Masárová - viceprezident klubu

 

Kontakt:

Janka Masárová mobil: 0903 787 771  

Jaroslav Dobrovodský mobil: 

  /v prípade, že nedvíhame, pracujeme :-), zavolajte nám neskôr, alebo nás kontaktujte mailom: sporthrou@sporthrou.sk/

 

 

Kontakt pre tréningové miesto v Prešove

Daniela Leütterová - trénerka atletiky a všeobecnej pohybovej prípravy

mobil: +421 948 077 333