Život je hra

Milé deti, vážení rodičia,

ako bývalý slovenský reprezentant, olympionik a súčasný športový tréner som sa rozhodol podporiť športovanie detí a mládeže, vzbudiť ich záujem o systematickú športovú prípravu, prispieť k formovaniu ich zdravého životného štýlu, telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Mojim cieľom je dať deti do pohybu formou hier, vytvoriť im podmienky na tréningy, súťaženie, nájsť mladé športové talenty, formovať ich osobnosť a vychovať budúcich športovcov a reprezentantov našej krajiny.  

 

Život je hra, život je pohyb, pohyb je šport a šport spája ľudí.

Marcel Lopuchovský