MDD

Medzinárodný deň detí v športovom duchu, animácie, detské mestečko, maľovanie na tvár, tvorivé dielne......všetko čo deti môžu v tento ich veľký deň zažiť sa postará celý náš team.