Prešov

Avízo k platbám, šeky ani výzvy na úhradu mesačných poplatkov neposielame, je potrebné si nastaviť trvalé príkazy resp. zadávať platby mesačne.

Všeobecné bankové údaje, vzťahujúce sa na každú položku:

  • Bankové spojenie: Českoslovenká obchodná banka, a.s.
  • Číslo účtu: 40 2785 4354/7500
  • IBAN: SK15 7500 0000 0040 2785 4354
  • Poznámka: uvádzajte meno dieťaťa a mesiac úhrady poplatku

Vyberte si, ktorý cenník hľadáte:

Členské príspevky

  • 35€ - základný členský príspevok na dieťa za sezónu september 2021/ jún 2022 členský príspevok je povinný pre všetky deti, aj pri nástupe do klubu počas školského roka.  Splatnosť  pri nástupe do klubu a zaregistrovaní prihlášky Variabilný symbol: 20212022

 

Všeobecná pohybová príprava - detská atletika

  • 40€ - mesačný poplatok za tréning (3x týždenne 60 minút s kvalifikovaným trénerom, sezóna tréningov  september 2021/jún 2022). Splatnosť do 15. v mesiaci Variabilný symbol: mesiac/rok (092021,102021 a pod.)  
  • 35 €  - mesačný poplatok za tréning (2x týždenne  60 minút s kvalifikovaným trénerom, sezóna tréningov september 2021/jún 2022. Splatnosť do 15. v mesiaci Variabilný symbol: mesiac/rok (092021, 102021 a pod.) 
  • 35€ - mesačný poplatok za tréning (1x týždenne 60 minút s kvalifikovaným trénerom, sezóna tréningov  september 2021/jún 2022). Splatnosť do 15. v mesiaci Variabilný symbol: mesiac/rok (092021,102021 a pod.)
  • Špecializovaná atletická príprava mládeže

  • 45€ - mesačný poplatok za tréning (tréningová činnosť 4x týždenne tzn. 3x týždenne  atletický tréning 60 minút s kvalifikovaným trénerom, 1x týždenne posilňovňa , 1x bazén mesačne -sezóna tréningov  september 2021/jún 2022). Splatnosť do 15. v mesiaci Variabilný symbol: mesiac/rok (092021,102021 a pod.). Tréningová činnosť prebieha na atletickom štadióne, v telocvični, v posilňovni a bazéne.