Prešov

Avízo k platbám, šeky ani výzvy na úhradu mesačných poplatkov neposielame, je potrebné si nastaviť trvalé príkazy resp. zadávať platby mesačne.

Všeobecné bankové údaje, vzťahujúce sa na každú položku:

  • Bankové spojenie: Českoslovenká obchodná banka, a.s.
  • Číslo účtu: 40 2785 4354/7500
  • IBAN: SK15 7500 0000 0040 2785 4354
  • Poznámka: uvádzajte meno dieťaťa a miesiac uhrády poplatku

Vyberte si, ktorý cenník hľadáte:

Členské príspevky

  • 35€ - základný členský príspevok na dieťa za sezónu september 2020/ jún 2021 členský príspevok je povinný pre všetky deti, aj pri nástupe do klubu počas školského roka.  Splatnosť  pri nástupe do klubu a zaregistrovaní prihlášky Variabilný symbol: 20202021

 

Všeobecná pohybová príprava - detská atletika

  • 35€ - mesačný poplatok za tréning (3x týždenne 60 minút s kvalifikovaným trénerom, sezóna tréningov  september 2020/jún 2021). Splatnosť do 15. v mesiaci Variabilný symbol: mesiac/rok (092020,102020 a pod.)    súrodenci  majú zľavu 5% z mesačného poplatku
  • 30 Eur - mesačný poplatok za tréning (2x týždenne  60 minút s kvalifikovaným trénerom, sezóna tréningov september 2020/jún 2021. Splatnosť do 15. v mesiaci Variabilný symbol: mesiac/rok (092020,102020 a pod.)  súrodenci  majú zľavu 5% z  mesačného poplatku
  • 25€ - mesačný poplatok za tréning (1x týždenne 60 minút s kvalifikovaným trénerom, sezóna tréningov  september 2019/jún 2020). Splatnosť do 15. v mesiaci Variabilný symbol: mesiac/rok (092020,102020 a pod.)