Bratislava

Avízo k platbám, ani šeky neposielame, mesačné platby je potrebné si nastaviť trvalým príkazom resp. mesačne zadávať.

 

Všeobecné bankové údaje, vzťahujúce sa na každú položku:

  • Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. 
  • Číslo účtu: 4024366726/7500
  • IBAN: SK20 7500 0000 0040 2436 6726
  • Poznámka: uvádzajte meno dieťaťa, prosím

Vyberte si, ktorý cenník hľadáte:

Členské príspevky

  • 35€ - základný členský príspevok na dieťa za sezónu september 2020/ jún 2021 členský príspevok je povinný pre všetky deti, aj pri nástupe do klubu počas školského roka.  Splatnosť  pri nástupe do klubu a zaregistrovaní prihlášky Variabilný symbol: 20202021

 

Všeobecná pohybová príprava - detská atletika - skupiny trénerov Romana, Šimona, Rada, Kristíny a Betky

  • 40€ - mesačný poplatok za tréning (2x týždenne 60 minút s kvalifikovaným trénerom, sezóna tréningov  september 2020/jún 2021). Splatnosť do 15. v mesiaci Variabilný symbol: mesiac/rok (0920210102020 ,012021 a pod.)
  • 40€ - mesačný poplatok za tréning (1x týždenne 60 minút s kvalifikovaným trénerom, sezóna tréningov  september 2020/jún 2021). Splatnosť do 15. v mesiaci Variabilný symbol: mesiac/rok (092020,102020 , 012021 a pod.)

     Súrodenci majú 5% zľavu z mesačného poplatku za tréning .

 

Atletika - tréningové skupiny trénerov Marcela a Jara   

  • 80€ - mesačný poplatok za tréning (  atletické tréningy s kvalifikovaným trénerom atletiky, regenerácia, posilňovanie, kryo komora, registrácia v SaZ, tréningy v Športovej hale Elán a vonku počas celej sezóny vrátane prázdnin a štátnych sviatkov, preteky, sezóna tréningov  september 2020/august 2021). Splatnosť do 15. v mesiaci Variabilný symbol: mesiac/rok (092020,102020, 012021 a pod.)

 Atletika - tréningová skupina trénera  Miša  

  • 65€ - mesačný poplatok za tréning (  atletické tréningy s kvalifikovaným trénerom atletiky, regenerácia, posilňovanie,  registrácia v SaZ, tréningy v Športovej hale Elán a vonku počas celej sezóny vrátane prázdnin a štátnych sviatkov, preteky, sezóna tréningov  september 2020/august 2021). Splatnosť do 15. v mesiaci Variabilný symbol: mesiac/rok (092020,102020, 012021 a pod.)

 

Atletika - tréningová skupina trénera  Maťa 

 45€ - mesačný poplatok za tréning (  atletické tréningy s kvalifikovaným trénerom atletiky, posilňovanie,  registrácia v SaZ, tréningy v Športovej hale Elán a vonku počas celej sezóny vrátane prázdnin a štátnych sviatkov, preteky, sezóna tréningov  september 2020/august 2021). Splatnosť do 15. v mesiaci Variabilný symbol: mesiac/rok (092020,102020, 012021 a pod.)
 
Tréningy pre rodičov

Cena: 60 mesačne/ rodič (2x týždenne, 60 minút), platba na účet mesačne, vždy k 15. v danom mesiaci 

Cena: 50 mesačne/ rodič  ak chodia obidvaja rodičia ( (2x týždenne, 60 minút), platba na účet mesačne, vždy k 15. v danom mesiaci

Cena: 40€ mesačne (1x týždenne, 60 minút), platba na účet, vždy k 15. v danom mesiaci

Cena: 35 mesačne/ rodič  ak chodia obidvaja rodičia  (1x týždenne, 60 minút), platba na účet mesačne, vždy k 15. v danom mesiaci