Bratislava

Avízo k platbám, ani šeky neposielame, mesačné platby je potrebné si nastaviť trvalým príkazom resp. mesačne zadávať.

 

Všeobecné bankové údaje, vzťahujúce sa na každú položku:

  • Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. 
  • Číslo účtu: 4024366726/7500
  • IBAN: SK20 7500 0000 0040 2436 6726
  • Poznámka: uvádzajte meno dieťaťa, prosím

Vyberte si, ktorý cenník hľadáte:

Členské príspevky

  • 35€ - základný členský príspevok na dieťa za sezónu september 2021/ jún 2022 členský príspevok je povinný pre všetky deti, aj pri nástupe do klubu počas školského roka.  Splatnosť  pri nástupe do klubu a zaregistrovaní prihlášky Variabilný symbol: 20212022

 

Všeobecná pohybová príprava - detská atletika -  tréning 2x týždenne

  • 45€ - mesačný poplatok za tréning (2x týždenne 60 minút s kvalifikovaným trénerom, sezóna tréningov  september 2021/jún 2022). Splatnosť do 15. v mesiaci Variabilný symbol: mesiac/rok (092021, 0102021 ,012022 a pod.)
  • 45€ - mesačný poplatok za tréning (1x týždenne 60 minút s kvalifikovaným trénerom, sezóna tréningov  september 2021/jún 2022. Splatnosť do 15. v mesiaci Variabilný symbol: mesiac/rok (092021,102021 , 012022 a pod.)

     Súrodenci majú 5% zľavu z mesačného poplatku za tréning .

 

Atletika - špecializovaná príprava 5x týždenne   

  • 80€ - mesačný poplatok za tréning (  atletické tréningy s kvalifikovaným trénerom atletiky, regenerácia, posilňovanie, plávanie, ľadový bazén, registrácia v SaZ, tréningy v Športovej hale Elán a vonku počas celej sezóny vrátane prázdnin a štátnych sviatkov, preteky, sezóna tréningov  september 2021/august 2022). Splatnosť do 15. v mesiaci Variabilný symbol: mesiac/rok (092021,102021, 012022 a pod.)

 Atletika - špecializovaná príprava 4x týždenne  

  • 65€ - mesačný poplatok za tréning ( atletické tréningy s kvalifikovaným trénerom atletiky, regenerácia, posilňovanie, plávanie, ľadový bazén,  registrácia v SaZ, tréningy v Športovej hale Elán a vonku počas celej sezóny vrátane prázdnin a štátnych sviatkov, preteky, sezóna tréningov  september 2021/august 2021). Splatnosť do 15. v mesiaci Variabilný symbol: mesiac/rok (092021,102021, 012022 a pod.)

 Atletika - špecializovaná príprava 3x týždenne 

 55€ - mesačný poplatok za tréning (  atletické tréningy s kvalifikovaným trénerom atletiky, regenerácia, plávanie,  registrácia v SaZ, tréningy v Športovej hale Elán a vonku počas celej sezóny vrátane prázdnin a štátnych sviatkov, preteky, sezóna tréningov  september 2021/august 2021). Splatnosť do 15. v mesiaci Variabilný symbol: mesiac/rok (092021,102021, 012022 a pod.)
 
Tréningy pre rodičov 

Cena: 60 mesačne/ rodič (2x týždenne, 60 minút), platba na účet mesačne, vždy k 15. v danom mesiaci 

Cena: 50 mesačne/ rodič  ak chodia obidvaja rodičia ( (2x týždenne, 60 minút), platba na účet mesačne, vždy k 15. v danom mesiaci

Cena: 40€ mesačne (1x týždenne, 60 minút), platba na účet, vždy k 15. v danom mesiaci

Cena: 35 mesačne/ rodič  ak chodia obidvaja rodičia  (1x týždenne, 60 minút), platba na účet mesačne, vždy k 15. v danom mesiaci