Aktuality

Tréningy v mesiaci január 2019 v Prešove - ZMENA!

V mesiaci január 2019 budú tréningy ŠPORT HROU v  Prešove prebiehať  v telocvični na Prešovskej univerzite ulica 17.novembra č. 15. z dôvodu rekonštrukcie priestorov na ZŠ Šmeralovej. Časy tréningov ostávajú nezmenené.

Bližšie informácie u trénerky Danky 0948 077 333.