Aktuality

Tréningy nová sezóna september 2018

HARMONOGRAM TRÉNINGOV  BRATISLAVA september 2018/ jún 2019 - všeobecná pohybová príprava + rodičia

Športová hala ELÁN : Kategórie detí:  4-5 ročné deti  a  6-12 ročné deti

Tréning začína 4. septembra 2018 - utorok o 17.00hod  skupina A,  utorok o 18.00hod skupina B -  posledný tréning 27.6.2019 - štvrtok

Každá veková kategória je aj v skupine A aj v skupine B, prihlasuje sa podľa  vyhovujúceho času. Tréningové skupiny trénerov Maťa, Mareka, Romana, Matúša a Kristínky

SKUPINA A

Utorok       17.00 hod. - 18.00 hod.
Štvrtok      17.00 hod. - 18.00 hod.

SKUPINA B

Utorok       18.00 hod. - 19.00 hod.
Štvrtok      18.00 hod. - 19.00 hod.

Športová hala Elán, Bajkalská 7, Bratislava 

HARMONOGRAM TRÉNINGOV ATLETIKA  september 2018/ august 2019 

Tréningy prebiehajú v Športovej hala ELÁN  a na štadióne Inter

Tréneri atletiky: Marcel Lopuchovský - šéftréner, Radoslav Ivan - tréner, Jaroslav Dobrovodský - tréner, Michal Jursa - tréner

Tréning začína  4. septembra 2018 - utorok o 17.00 hod  (skupina trénera Miša) ostatní začínajú v pondelok 3.9. 2018 na štadióne Inter o 17.00hod

Pondelok:   17.00hod- 19.00hod - atletický tréning na štadióne (skupiny trénerov Marcela, Rada a Jara), tréning vonku prebieha za každého počasia

Utorok        17.00hod - 19.00hod - atletický tréning ŠH Elán

Štvrtok       17.00hod - 19.00hod - atletický tréning  ŠH Elán

Piatok         17.00hod - 18.00hod - atletický tréningy  ŠH Elán    

Piatok        18.30 - 19.30hod - regenerácia (bazén+sauna) ŠH Mladosť  (skupiny tréneerov Marcela, Rada a Jara)