Aktuality

EKAG Brno 2019 2 zlaté medaile!

Naši športovci sa zúčastnili medzinárodných pretekov EKAG 2019 v Brne v Českej republike. Najúspešnejšími boli vo svojich katgóriách Margarétka Liptajová, ktorá si vybojvala zlatú medialu v sksku do výšky v osobnom rekorde 143cm, Jakub Križan si vybojoval taktiež zlato v hode kriketovou lopotičkou v osobnom rekorde 56,37m. Ďakujeme všetkým našim športovcom a reprezentantom za perfektné výkony, osobné rekordy a úspešné umiestnenia!