Aktuality

Denný letný športový tábor "ŠPORT HROU" 2020

Zažite s nami leto plné športu a dobrodružstva v atraktívnom a multišportovom dennom tábor  pre všetky deti, ktoré obľubujú zábavu, prírodu, tímové hry, kreativitu, nové pozitívne zážitky a kamarátov.  Zámerom tábora je aktívne športovanie, zlepšenie motoriky, kondície, vedomosti prostredníctvom rôznych športov.

Termín: 13.7. - 17.7. 2020

Veková kategória detí: 6-14 ročné deti

Čas: 8.00- 16.00hod

Táborová základňa: Futbalový štadión a športová hala Bariny Lamač,  Bratislava Lamač

Cena: 140€ / dieťa/ 5 dní

V cene je zahrnuté: desiata, obed, olovrant, pitný režim, športoviská, športové pomôcky, športová činnosť a program.

Prihlasovanie mailom: sporthrou@sporthrou.sk

Prílohy: prihláška, všeobecné podmienky, dotazník zdravotného stavu

Kontakt: Roman: 0907 362 755